Απότοκο της Φαντασίας

Απότοκο της Φαντασίας

Ο ρόλος της Φαντασίας είναι να δέχεται τις εικόνες που προέρχονται από τις αισθήσεις, να τις συγκρατεί, να τις συνδυάζει και να τις καταμερίζει, πράγμα που συμβαίνει με δύο τρόπους: είτε εκούσια, μέσω επιλογής από την πλευρά εκείνου που φαντάζεται, όπως κάνουν οι Ποιητές, οι Ζωγράφοι, οι Μυθοπλάστες και όσοι συνθέτουν μορφές βάσει κάποιας καθορισμένης αρχής είτε ακούσια, χωρίς επιλογή …

Μην Σώζετε τα Παιδιά

Μην Σώζετε τα Παιδιά

Η ανεξέλεγκτη εισβολή των Αστυνομικών Αρχών στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα είναι αυταρχική και απαράδεκτη. Εκπαιδευτικό προσωπικό συναινεί , απλώς και μόνο δια της ιδιότητάς του ως υφιστάμενος του Κράτους.   Αναδρομικά μιλώντας, Τρία Κομματικά σχήματα δια της χρήσεως της νομοθετικής εξουσίας έχουν προλειάνει το έδαφος για τις αποτρόπαιες εισβολές της αστυνομίας στον χώρο των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων με απώτερο στόχο την πλήρη …