Συγκυριακή ερμηνεία όρων…

Συγκυριακή ερμηνεία όρων…

Άσπαυρο: Μαθητής που θέλει να κρατήσει την ανωνυμία του Ταξινομική Σπείρα του Χάους: Ευαγγελία Τυμπλαλέξη     Ταξινομική Σπείρα του Χάους: Κρατώ τόση ώρα στα χέρια αυτό το κουτί. Πως να τ’ ανοίξω; Όσο κι αν είμαι τολμηρή, πως να τ’ ανοίξω; Εκλύεται ο Λόγος σαν αδιάσπαστη ενότητα.   Άσπαυρο: Πάλι φιλοσοφικές ανησυχίες σε ταλανίζουν Σπείρα; Τι βεληνεκούς δόνηση να …