Εδώ Δημοκρατία

Εδώ Δημοκρατία

Δεν καταλαβαίνω γιατί οι Θνητοί απορούν με την υπέρμετρη βία, η οποία ασκήθηκε εκ μέρους των Αστυνομικών Αρχών! Η απογύμνωση ως εκτεταμένη πρακτική εκφοβισμού έλκει τις ρίζες της στις ανακριτικές μεθόδους της CIA στην Αμερική και της «Επιτροπής για την Κρατική Ασφάλεια» στη Ρωσία, γνωστή μας Κα Γκε Μπε. Και οι δύο Οργανώσεις διακατέχονται από στρατιωτική ιεραρχία και συστήθηκαν με …