Σονέτο του Bruno

Σονέτο του Bruno

Σονέτο Πρώτο     (Σε άλλες σφαίρες από τη δική μου πέφτω)     Πουλάκι μου μοναχικό σε τούτα εδώ τα μέρη εκεί που κιόλας στράφηκες στην υψηλή τη σκέψη στο Άπειρο ξαπόστασε: το χρέος που σου πρέπει στο πράγμα να ισοζυγιαστούν τα έργα και οι τέχνες   Ξαναγεννήσου εκεί που πας∙ και τα μικρά παιδιά σου ανάθρεψέ τα, τώρα …