Ερινύες

Ερινύες

Μέγαιρα Μέγαιρα Τισιφόνη Αληκτώ     Μέγαιρα Κλῦτέ μου, Εὐμενίδες μεγαλώνυμοι, εὔφρονι βουλῆι, ἁγναὶ ѳυγατέρες μεγάλοιο Διὸς χѳονίοιο Φερσεφόνης τ’ ἐρατῆς κούρης καλλιπλοκάμοιο, αἳ πάντων καѳορᾶτε βίον ѳνητῶν ἀσεβούντων, τῶν ἀδίκων τιμωροί, ἐφεστηκυῖαι ἀνάγκηι, κυανόχρωτες ἄνασσαι, ἀπαστράπτουσαι ἀπ’ ὄσσων δεινὴν ἀνταυγῆ φάεος σαρκοφѳόρον αἴγλην· ἀίδιοι, φοβερῶπες, ἀπόστροφοι, φοβερῶπες, αὐτοκράτειραι, λυσιμελεῖς οἴστρωι, βλοσυραί, νύχιαι, πολύποτμοι, νυκτέριαι κοῦραι, ὀφιοπλόκαμοι, φοβερῶπες· ὑμᾶς κικλήσκω …

Τυφλόμυγα - I

Τυφλόμυγα – I

Γυναίκα 1η: Το μικρότερο «Μεταμέλεια» Γυναίκα 3η: Το μεγαλύτερο «ΑυτοΚριτική» Γυναίκα 1η: Πάει;; Άνδρας: Ακόμη και ξαπλωμένη Γυναίκα 3η: Σε γαλήνιες Προδοσίες;; Γυναίκα 1η: Ακόμη κι έτσι Γυναίκα 3η: Ακόμη κι αν είμαι Άνδρας: Η αναρίθμητη φυλή;; Γυναίκα 1η: Ναι! Πρέπει να κάνουμε Κάτι Γυναίκα 3η: Πάει!     René: Ψάχνω το «Μικρό Κόκκινο Σπίτι» Φωνές: Auschwitz Bełżec Chełmno Lwów …