Εδώ Δημοκρατία

Εδώ Δημοκρατία

Δεν καταλαβαίνω γιατί οι Θνητοί απορούν με την υπέρμετρη βία, η οποία ασκήθηκε εκ μέρους των Αστυνομικών Αρχών! Η απογύμνωση ως εκτεταμένη πρακτική εκφοβισμού έλκει τις ρίζες της στις ανακριτικές μεθόδους της CIA στην Αμερική και της «Επιτροπής για την Κρατική Ασφάλεια» στη Ρωσία, γνωστή μας Κα Γκε Μπε. Και οι δύο Οργανώσεις διακατέχονται από στρατιωτική ιεραρχία και συστήθηκαν με …

Μην Σώζετε τα Παιδιά

Μην Σώζετε τα Παιδιά

Η ανεξέλεγκτη εισβολή των Αστυνομικών Αρχών στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα είναι αυταρχική και απαράδεκτη. Εκπαιδευτικό προσωπικό συναινεί , απλώς και μόνο δια της ιδιότητάς του ως υφιστάμενος του Κράτους.   Αναδρομικά μιλώντας, Τρία Κομματικά σχήματα δια της χρήσεως της νομοθετικής εξουσίας έχουν προλειάνει το έδαφος για τις αποτρόπαιες εισβολές της αστυνομίας στον χώρο των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων με απώτερο στόχο την πλήρη …