Της Δασκάλας τα μάτια

Της Δασκάλας τα μάτια

Μεγάλο θάμα ἔγινε, εἰς ὅλη τὴ γειτονιά ―καὶ εἰς ὅλο τὸ χωριὸ μάλιστα― ἕνα Σάββατον πρωί, καθὼς ἐπῆγεν ἡ νεαρὰ δασκάλισσα, συνοδευομένη καὶ ἀπὸ τὴν μικρὰν ὑπασπιστίναν της, τὸ Οὐρανιώ, τὸ θυγάτριον τοῦ Παναγῆ τοῦ Κυραντώνη, διὰ ν᾿ ἀνοίξῃ τὴν πόρταν τοῦ Σχολειοῦ·   (Ακούστε την  ανάγνωση)     ἡ μικρὰ ὑπασπίστρια ἐπροπορεύετο κρατοῦσα ἕνα κομψὸν κουτί, καὶ δύο τυλιγμένα …

Μηδέν άγαν…

Μηδέν άγαν…

Δια μέσω πολλών κειμένων η πένα μου έχει αναφερθεί στο Σύστημα Εκπαίδευσης, το οποίο ανέκαθεν συνιστά έναν ειδεχθή βραχίονα του ελεγκτικού κορπορατισμού με προοπτική του την εργασιακή στρατολόγηση, κάτι το οποίο υποστηρίζεται απ’ τον διδασκαλικό κλάδο, οι εκπρόσωποι του οποίου δεν αντιλαμβάνονται το βάρος που φέρουν απ’ τη θέση που βρίσκονται. Στην ουσία η Εκπαίδευση στόχευε εξ αρχής, και δεν …