Οδοιπορικό στα ματωμένα χώματα της Παλαιστίνης…

Οδοιπορικό στα ματωμένα χώματα της Παλαιστίνης…

«Τα δάση σχεδόν καθάρισαν απ’ αυτά τα βλαβερά όντα και δημιουργήθηκε χώρος για μία καλύτερη φύτρα» διατεινόταν στις αρχές του 18ου αιώνα ο κληρικός Κόττον Μάδερ, βασικός επίτροπος του «Κολεγιακού Σχολείου», σημερινό Πανεπιστήμιο του Γέιλ, που ιδρύθηκε απ’ τους αποικιοκράτες Βρετανούς στην περιοχή της αμερικανικής ηπείρου. Τα «βλαβερά όντα», που έπρεπε να αποδεκατιστούν, ήταν οι αυτόχθονες Ινδιάνοι! Χρειάστηκαν πάνω από …

Τα χρόνια της Χολέρας σε δύο γείτονες λαούς

Τα χρόνια της Χολέρας σε δύο γείτονες λαούς…

Η ανασυγκρότηση του Φασισμού μεταπολεμικά εδράζεται αφ’ ενός στην επιμονή του καπιταλισμού να κυριαρχήσει, κάτι που θα γινόταν με την επιβολή ενός φιλελεύθερου οικονομικού συστήματος ελέγχου των πλειονοτήτων και ταυτόχρονη υπόθαλψη της κοινωνικής αδικίας, και αφ’ ετέρου στα διεφθαρμένα ιδεώδη περί Δημοκρατίας που προώθησε η αριστοκρατική Διανόηση υποκρινόμενη ταυτοχρόνως τον «υπερασπιστή του λαού». Ελλάδα και Τουρκία καταφεύγουν στη «βοήθεια» του …