Τα Θέσφατα των Θεών

Τα Θέσφατα των Θεών

Η τελετή του μαύρου Ήλιου   (Τα Θέσφατα των Θεών)     Και χαμηλά κάτω, σαν στον πάτο ενός πικρού γκρεμού, με μια σκληρή απελπισία στην καρδιά, ανοίγεται οκύκλος των έξι σταυρών, τρεις χαμηλά, σαν αγκιστρωμένοι από τη μητέρα γη, απαγκιστρωμένι από το βρομερό σφίξιμο της μητέρας που αφρίζει. Η γη από μαύρο κάρβουνο είναι ο μόνος υγρός τόπος σ’ …

Απότοκο της Φαντασίας

Απότοκο της Φαντασίας

Ο ρόλος της Φαντασίας είναι να δέχεται τις εικόνες που προέρχονται από τις αισθήσεις, να τις συγκρατεί, να τις συνδυάζει και να τις καταμερίζει, πράγμα που συμβαίνει με δύο τρόπους: είτε εκούσια, μέσω επιλογής από την πλευρά εκείνου που φαντάζεται, όπως κάνουν οι Ποιητές, οι Ζωγράφοι, οι Μυθοπλάστες και όσοι συνθέτουν μορφές βάσει κάποιας καθορισμένης αρχής είτε ακούσια, χωρίς επιλογή …