Στις Ακρώρειες της Μοναξιάς

Η Ευαγγελία Τυμπλαλέξη στο εργαστήρι του συγγραφέα

Το αναγνωστικό κοινό στέκει δύσπιστο στην έκδοση ενός νέου βιβλίου. Υποπτεύεται ενσυνείδητα ή ασυνείδητα πως το όλο εγχείρημα αποτελεί ένα ασφαλές πρόσχημα που θα επιτρέψει στον συγγραφέα να μιλήσει για ενδόμυχες ανησυχίες, και σπάνια λανθάνει. Αποτελεί όντως το εφαλτήριο του πειράματος, κι όπως το συνεχές παιχνίδι μεταξύ πειράματος και θεωρίας σηματοδοτεί το μεγαλείο αλλά και την παγίδα της πραγματικής επιστήμης, …