Η Γυναίκα του Κενού

Η Γυναίκα του Κενού

Δεν θα ξαναγράψω στους ξένους τοίχους… Δεν θα ξαναγράψω στους ξένους τοίχους… Δεν θα ξαναγράψω στους ξένους τοίχους…   (Ακούστε την απαγγελία)   Έγραφε συχνά τιμωρίες! Δεν έπρεπε να σέρνει την καρέκλα, επειδή θα γρατζούνιζε το παρκέ. Έσπερνε ηδονιστικές προκλήσεις. Τη φύση φανέρωνε του Πειρασμού. Κι απαγορευμένες ασκούσε δραστηριότητες. Έγραφε συχνά τιμωρίες! Η Γυναίκα του Κενού. Έτσι ανέτοιμη στο Σκοτάδι …