Οργουελικές-σιδερόφραχτες Κοινωνίες…

Οργουελικές-σιδερόφραχτες Κοινωνίες…

Δίκες-Δίκες-Δίκες…

Και DNA! Πολλά DNA να ταξιδεύουν ερήμην τους παρεμφαίνοντας την ανεξαρτησία τους απ’ τη Βούληση…

Συνειρμικά μου ήρθαν στο μυαλό εποχές που οι άνθρωποι για να βρουν εργασία ή να κυκλοφορήσουν στους δρόμους όφειλαν να προσκομίσουν «πιστοποιητικό φρονημάτων»…

Άνθρωποι στο εδώλιο για ανυπόστατες κατηγορίες και οι παρωδίες των δικάσιμων να εναλλάσσονται παρατείνοντας την κράτηση ενός ανθρώπου λόγω των «αδιάσειστων επινοημάτων» της Εξουσιαστικής Αρχής.

Άνθρωποι  στο εδώλιο και οι παρωδίες των δικάσιμων να εναλλάσσονται παρατείνοντας την κράτηση ενός ανθρώπου λόγω της αιτήσεως αναιρέσεως της αθωωτικής αποφάσεως Πενταμελούς Εφετείου ένεκα «αδιάβλητης χάλκευσης» εκ μέρους της Εξουσιαστικής Αρχής.

Άνθρωποι   υπό Καθεστώς αόριστης κράτησης και παρ’ όλη την παρέλευση του χρονικού ορίου και παρεπόμενη πρόσβασή του στο δικαίωμα χρήσης αδειών, βρίσκεται αντιμέτωπος με καταστρατήγηση των ευνόητων αξιώσεων.

Κρατούμενοι σε Φυλακές να βιώνουν σε καθημερινή βάση τον πραγματικό εφιάλτη, χωρίς να τους δίνεται ποτέ βήμα απ’ τα ευρείας απήχησης Μέσα Ενημέρωσης, ώστε να επικοινωνήσουν τις παραβιάσεις, στις οποίες υπόκεινται.

Απλή αναφορά σε ονόματα, πίσω απ’ τα οποία δυνητικά βρισκόμαστε ΟΛΟΙ ως Πολίτες, αφού υπό το μικροσκόπιο του 187Α, γνωστός ως τρομονόμος, θεσμοθετείται η ποινική αντιμετώπιση του «ατομικού τρομοκράτη». Με απλά λόγια νομιμοποιείται η ποινική δίωξη κατά οποιουδήποτε μεμονωμένου προσώπου, το οποίο διαπράττει «τρομοκρατικά αδικήματα», και όπου ο όρος «τρομοκρατικό αδίκημα» να συνιστά ενίοτε χαρακτηρισμό κατά βάσην και ουσία αβάσιμο, αφού παραπέμπει μεταξύ άλλων και σε πράξη «εκφοβισμού των επιβαλλόμενων οικονομικών ή πολιτικών δομών» ενός Κράτους ή ενός Διεθνούς Οργανισμού!! Με περισσότερο απλά λόγια ο «ατομικός τρομοκράτης» δεν είναι ο νομιμόφρων-φιλήσυχος Πολίτης, που συμβιβάζεται και κλείνει τα μάτια μπροστά σε οιαδήποτε κατάφωρη παραβίαση των ελευθεριών του ατόμου, αλλά ο σκεπτόμενος κι εκουσίως ανυπόταχτος σε μορφές εκφασισμού.

Πρόκειται για διασαφηνισμένα απρόσκοπτη παρέμβαση των Δικαστικών Αρχών, ανέκαθεν υποζύγια της Κυβερνητικής Εξουσίας, στο φρόνημα και στην Ιδεολογία του ατόμου. Συνακόλουθα παρατηρούμε «εμβρόντητοι» την ασυλία που χαίρουν εκπρόσωποι ακροδεξιών αντιλήψεων, στυλοβάτες επίσης ανέκαθεν του Κεφαλαίου και της επιβλητικής Εξουσίας και κατ’ εφαπτομένη της συνταγματικής θεμελίωσής τους. Ο υπερβάλλων ζήλος δε της ποινικοποίησης εκτείνεται και ενάντια σε πρόσωπα, τα οποία θα σχετιστούν ή θα προσφέρουν υλική βοήθεια σε «ατομικούς τρομοκράτες»…

 

(Συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα)

Σχετικά...

Pages: 1 2 3 4

Leave a Reply